Η αξιοποίηση συστημάτων συγκαλλιέργειας στην Κύπρο για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης: από την χαρουπιά στο αμπέλι

Image

Η Κυπριακή γεωργία απειλείται από την ερημοποίηση τόσο λόγω διατάραξης του εδάφους, όσο και λόγω της έντασης της ξηρασίας εξαιτίας της Κλιματικής Αλλαγής. Η συγκαλλιέργεια μεταξύ βαθύρριζων φυτών και φυτών με πιο επιφανειακό ριζικό σύστημα, επιτρέπει τη διατήρηση της προστασίας του εδάφους σε σχέση με την άροση, όμως δημιουργεί και ανησυχίες πως μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των φυτών και να λειτουργήσει επιβαρυντικά για τη συνολική παραγωγή. Η δοκιμή συγκαλλιέργειας μεταξύ χαρουπιάς, ψυχανθών και θυμαριού στην Κύπρο δείχνει πως η θερμοκρασία και υγρασία του εδάφους βελτιώνεται σημαντικά, δίνοντας παράλληλα στον αγρότη δυνατότητες για πρόσθετο εισόδημα από τα φυτά της συγκαλλιέργειας. Συνεπώς, ανοίγουν δυνατότητες εφαρμογής ανάλογων συστημάτων και σε άλλες ξερικές καλλιέργειες όπως το αμπέλι, συμβάλλοντας παράλληλα στην προσαρμογή της Κυπριακής γεωργίας στην Κλιματική Αλλαγή
Ομιλητής: Δρ. Δημήτρης Σαρρης, Ειδικός Επιστήμονας Πανεπιστημίου Κύπρου και Διευθυντής KES Research Centre
Τοποθεσία: Αίθουσα του Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Πισσουρίου


Relations

 • Network
 • List
 • Geolocation
  • Cyprus University of Technology

   Focusing mainly on applied research, the University aspires to acquire a role in support of the State and society in their efforts to deal with problems related to science and technology.

   More
  • MEDCLIV (Mediterranean Climate Vine & Wine Ecosystem)

   The MEDCLIV project aims at experimenting participatory approaches to design and share co-constructed adaptation (and to some extent mitigation) pathways for the vine and wine value chain in Mediterranean territories. change

   More

Contact the referent of this page : Eleni Xenofontos