GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Dimičeva ulica 13 1000 Ljubljana

Image

Smo Zbornica kmetijskih in živilskih podjetji, ena izmed panožnih zbornic v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

Obstajamo, ker obstajajo naši člani – pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno gospodarsko dejavnostjo v kmetijstvu, živilstvu ali v verigi preskrbe s hrano.

Delujemo, ker delujejo naši člani – povezujemo slovenska kmetijska in živilska podjetja znotraj in zunaj države, ker verjamemo, da le tovrstno sodelovanje agroživilskih sektorjev obrodi želene sadove. Ob enem tudi zastopamo njihove interese do državnih organov, institucij, sindikatov in socialnih partnerjev ter v evropskih združenjih in institucijah Evropske unije.

Pod našim okriljem imamo 5 Združenj in 7 Sekcij. Interese svojih članov zastopamo tudi izven meja Slovenije. Smo aktivni člani v naslednjih mednarodnih združenjih:

- Evropsko združenje za živilsko industrijo

- Svetovno združenje pridelovalcev jabolk in hrušk

- Evropsko združenje proizvajalcev krmil

- Evropsko mlinarsko združenje

- Evropsko združenje za pekarstvo

- Evropsko združenje proizvajalcev brezalkoholnih pijač

- Evropsko združenje za mlekarstvo

- Evropsko združenje bioplinarjev

- Evropsko združenje za prehranska dopolnila  

- Evropsko združenje polnilcev vod

- Evropsko združenje pivovarjev

Pravkar smo v postopku včlanitve v Združenje evropskih vinarskih podjetij, ki združuje 22 nacionalnih organizacij, ki zastopajo podjetja, ki se ukvarjajo s prometom vin, aromatiziranih vin, penečih in posebnih vin. Znotraj združenja sledijo aktualno problematiko v branži in so lobistično aktivni.

 

Naša strokovna služba (18 zaposlenih) opravlja naloge kot so:

- zastopanje interesov kmetijskih in živilskih podjetji doma in v tujini,

- svetovanje na področju zakonodaje, proizvodnje, označevanja živil, varnosti živil, varstva okolja ter konkurenčnosti,

- povezovanje v evropsko združenje FoodDrinkEurope in druga sektorska združenja,

- sodelovanje v socialnem dialogu na ravni panoge in kolektivna pogodba dejavnosti,

- spodbujanje aktivnosti na razvojno-tehnološkem področju,

- organizacija izobraževanj, svetovanj, seminarjev, mreženj in delegacij.

 

Povezava do strokovne službe: https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/vsebina/O-nas/Strokovna-slu%C5%BEba-ZK%C5%BDP


Relations

 • Réseau
 • Liste
 • Géographique
  • Na sejmu AGRA v Gornji Radgoni so povezani slovenski vinarji predstavili aktualno stanje v vinogradništvu in vinarstvu v Sloveniji ter načrte skupnega sodelovanja v prihodnje.

   Plus
  • Aprila 2021 je bilo ustanovljeno Združenje slovenskih vinarjev pri GZS ZKŽP

   Plus
  • IZZIVI PODNEBNIH SPREMEMB V SEKTORJU TRTE IN VINA – SKUPAJ DO REŠITVE

   Vinogradništvo in vinarstvo pred skupnimi izzivi - dr. Vesna Miličić

   Plus
  • Slovenian Chemical Society

   Slovenian Chemical Society (SCS) is an organization which encompasses experts from the fields of chemistry, chemical technology, and chemical engineering in the Slovenian area.

   Plus

Contacter la personne référente : Vesna Miličić

Dimičeva ulica 13
1000
Ljubljana