KI - Kemijski inštitut

Hajdrihova ulica 19 1000 Ljubljana

Image

Kemijski inštitut v Ljubljani je drugi največji naravoslovni raziskovalni inštitut v Sloveniji. Raziskave na Nacionalnem inštitutu so razdeljene na dve glavni področji: znanosti o življenju in znanost o materialih.

Na Kemijskem inštitutu je 374 zaposlenih (1.3.2020), od tega približno 292 raziskovalcev v 9 oddsekih in dveh infrastrukturnih centrih; 163 jih ima doktorate znanosti.

Temeljne in uporabne raziskave so usmerjene na področja, ki so dolgoročno pomembna tako za Slovenijo kot za svet: raziskave materialov, znanosti o življenju, biotehnologija, kemijsko inženirstvo, strukturna in teoretična kemija, analitična kemija in varstvo okolja; prek katerega je inštitut v skladu s potrebami domače in tuje farmacevtske, kemične, avtomobilske in nanobiotehnološke industrije.

Delo Inštituta je tudi v skladu s prednostnimi tematskimi področji raziskovalnega in inovacijskega programa EU Obzorje 2020, ki daje poudarek nanotehnologiji, genomiki in biotehnologiji za zdravje, podnebnim spremembam, energiji, trajnostnem razvoju, globalnim spremembam in kakovosti ter varnosti hrane.


 


Povezave

  • Omrežje
  • Seznam
  • Geolokacija

Obrnite se na referenta te strani: Alen Albreht

Hajdrihova ulica 19
1000
Ljubljana