MEDCLIV (Mediterranean Climate Vine & Wine Ecosystem)

Image

Projekt MEDCLIV financira Climate-KIC, koordinira pa ga fundacija Edmund Mach (IT). Institucije iz šestih sredozemskih držav so partnerice te pobude: Francija, Italija, Španija, Portugalska, Ciper in Slovenija

V sredozemskem območju številna lokalna gospodarstva temeljijo na dejavnosti vinske in vinogradniške industrije. Vendar pa to dejavnost zdaj ogrožajo učinki podnebnih sprememb: vedno daljše suše, ponavljajoči se ekstremni podnebni dogodki, povečana medletna spremenljivost ... Poleg prizadevanj za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov se mora sektor vključiti v izziv prilagajanja podnebnim spremembam. Treba je preizkusiti nove tehnike vinogradništva in vinarstva ter nove organizacije za lokalne sektorje. Kolektivni ukrepi s projekti, kot je MEDCLIV, omogočajo usklajevanje strokovnjakov in vključevanje lokalnih akterjev kar pospešuje ta prehod.

MEDCLIV se opira na francoske izkušnje participativnega predvidevanja in gradnje sodelovalnih platform, da bi podprl pojav primerljivih pristopov v več sredozemskih državah: Francija, seveda pa tudi Italija, Portugalska, Španija, Ciper in Slovenija. Od oktobra 2019 do septembra 2022 bodo partnerji delovali na več področjih:

  • Podpirati udeležbene dogodke, namenjene spodbujanju mreženja zainteresiranih strani, in pojav projektov na temo podnebnih sprememb za sektor vin in trt;
  • Razviti spletno platformo za sodelovanje, imenovano VINEAS, ki bo sposobna kartografsko prikazati vse akterje v sektorju, ki se ukvarjajo s prilagajanjem podnebnim spremembam, in tako olajšati mreženje po celotnem Sredozemlju;
  • Spodbujati sodelovanje lokalnih / regionalnih zainteresiranih strani za usklajeno strategijo prilagajanja

Za več informacij nas kontaktirajte!


Povezave

  • Omrežje
  • Seznam
  • Geolokacija