Anketa MEDCLIV

Anketa projekta MEDCLIV

V sklopu projekta MEDCLIV smo pripravili anketo, v kateri je sodelovalo več kot 800 vinogradnikov in pridelovalcev vina. Na zemljevidu so predstavljena tveganja podnebnih sprememb, ki so jih vinogradniki in pridelovalci vina najpogosteje podali v svojih odzivih v anketi.

Na zemljevidu so področja izrisana na podlagi vinorodnih regij, kot so opredeljene v Dodatku I k Uredbi Sveta (ES) št. 1308/2013 (17. december 2013), vsako opredeljeno vinorodno območje pa je bilo nato povezano s specifičnimi podnebnimi tveganji, ki so se izoblikovala na podlagi informacij zbranih preko ankete.

Te kartice ni mogoče ponovno uporabiti ali spremeniti brez dovoljenja