Univerza v Novi Gorici

Vipavska cesta 13 5000 Nova Gorica

Image

Univerza v Novi Gorici bo raziskovalna in mednarodno uveljavljena univerza, ki bo v regiji in širše prepoznana kot gonilna sila družbenega razvoja. Z inovativnimi pristopi poučevanja bo razvijala pedagoško odličnost na sodobnih študijskih programih, ki bodo domačim in tujim študentom zagotavljali visoko stopnjo zaposljivosti.
Svoj moto, “z znanjem do zmage”, bo uveljavljala z zagotavljanjem ustvarjalnega okolja za raziskovalce, profesorje in študente in s tem omogočala doseganje vrhunskih rezultatov na prodornih znanstvenih, tehnoloških in umetniških področjih.


Relations

  • Network
  • List
  • Geolocation

Contact the referent of this page : Jan Reščič

Vipavska cesta 13
5000
Nova Gorica