Načrti in strategije prilagajanja in ublažitve

Image

Planifikacija je potrebna za učinkovito blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam. Ideja vsega tega je zadati si določen cilj in določiti pot do uresničitve tega cilja v bližnji prihodnosti. Stopnja konkretnosti načrtov je kritičnega pomena. Lahko je vsota načel, ki niso niti pravno niti finančno zavezujoča. Vključevati mora mehanizme usklajevanja in vprašanja med deležniki, ki bodo vključeni na posameznem nivoju. Učinek načrta je potrebno skrbno opazovati, njegovo izvajanje pa se mora zanašati na druga orodja, da je lahko učinkovito.

Po mnenju institucije in njenega poslanstva imajo ta orodja in dokumenti za planifikacijo različne statuse.

Glavni in najvišji "načrt" v podnebni politiki je Pariški sporazum, ki poziva države, naj ohranijo globalno segrevanje po scenariju + 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo.

Na ravni EU je Evropska komisija nedavno sprejela novo strategijo prilagajanja. Namenjen je vsem sektorjem širom EU.

  •      Nova strategija določa, kako se lahko Evropska unija prilagodi neizogibnim vplivom podnebnih sprememb in postane odporna na le-te do leta 2050.
  •      Strategija ima štiri glavne cilje: narediti prilagoditev pametnejšo, hitrejšo in bolj sistemsko ter okrepiti mednarodne ukrepe za prilagajanje podnebnim spremembam.

Na ravni držav, le-te razvijajo načrte za blažitev podnebnih sprememb (npr. francoska nacionalna nizkoogljična strategija) in prilagoditvene strategije (npr. španski Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático ali francoski PNACC). Tu si lahko ogledate profile držav (Climate-Adapt platforma).

Na ravni posamezne države lahko sektor, v tem primeru vrednostna veriga vina, ki je sestavljena iz različnih akterjev, sledi cilju priprave načrta za usklajevanje ukrepov za prilagajanje ali blažitev podnebnih sprememb. Na primer v Franciji je v razvoju prilagoditvena strategija za vinsko industrijo ("Stratégie nationale d'adaptation au changement climatique de la filière vigne & vin"), raziskave pa k temu razmišljanju bistveno prispevajo (Stratégie nationale d'adaptation (recherche)).

Na regionalnem nivoju obstajajo tudi orodja za planifikacijo. V Franciji imajo regije svoj "klimatski načrt", npr. Plan Climat (PACA-Fr), ki pogosto vključujejo načela in ne specifične ukrepe, vendar z določenim proračunom. Regija Occitanie ima plan vreden 200 milijonov EUR za 7 let.

Na metropolitanski ali občinski ravni obstajajo določena orodja kot npr. v Franciji Plan climat-air-énergie teritorial (PCAET) (npr. za PCAET Pic St-Loup), ki so usmerjena predvsem v blaženje.

 

Osnutek napisala Nina Graveline

Če želite prispevati, se prosim obrnite na contact@vineas.net


Povezave

  • Omrežje
  • Seznam
  • Geolokacija

Obrnite se na referenta te strani: Nina Graveline